Vervoer in vroeger tijden

Bertus Fennema (1944) is in Noord- en Zuidhorn genoegzaam bekend als onze voormalige burgemeester (2003-2010). Na Zuidhorn was hij nog waarnemend burgemeester in Haren, en eerder was hij namens het CDA gedeputeerde in het provinciaal bestuur, en burgemeester van Schiermonnikoog. Na zijn pensionering schreef hij een aantal boeken, waaronder (in 2014) ‘De Marne in beweging’, over de geschiedenis van 150 jaar regionaal (openbaar) vervoer in het Noordwestelijk deel van de provincie Groningen. Het gaat over postwagendiensten, beurtschippers en oude tramlijnen, en natuurlijk ook over de latere opkomst van de autobussen en het privé autoverkeer. Met de regionale vervoersgeschiedenis als achtergrond, heeft Bertus Fennema in zijn lezing voor de Historische Kring een beeld geschetst van al die ontwikkelingen op vervoersgebied in de afgelopen anderhalve eeuw, waarbij hij uiteraard vanuit de Marne ook uitkeek richting het Westerkwartier, en naar Zuidhorn in het bijzonder.