Excursiecommissie HKZ

De Historische Kring Zuidhorn organiseert in samenwerking met Streekhistorische Vereniging Aeldekerka voor haar leden jaarlijks een excursie naar historisch interessante locaties. De excursiecommissie bestaat uit dhr. Martinus de Boer (HKZ)  en   Mw. ..van Aeldekerka).


Excursie 18 april 2015 naar het Woudagemaal bij Lemmer

 

VERSLAG EXCURSIE 17 APRIL 2015 NAAR HET WOUDA GEMAAL BIJ LEMMER

 

Dit jaar op zaterdag 18 april voerde de gezamenlijke excursie van HKZ en Aldaekerka ons naar het Wouda Gemaal bij Lemmer. Van HKZ namen 26 mensen deel terwijl Aeladakerka met 55 mensen kwam opzetten. Samen vormden we deze keer dus echt een grote groep.

Zoals bij onze excursies al bijna gebruikelijk is scheen ook op deze dag de zon; altijd prettig, ook nu het programma deze keer "onderdak" plaatsvond en slecht weer ons niet echt had kunnen deren.

Om half een twaalf kwamen we bij het Gemaal aan en werden we in het informatiecentrum ontvangen met koffie en thee. Daarna werden we in drie groepen ingedeeld met elk een begeleider voor tekst en uitleg . Deze begeleiders zijn vrijwilligers en daaraan heeft men hier duidelijk geen gebrek. Ruim 80 mensen zorgen er voor dat het grote aantal geïnteresseerden dat jaarlijks het Gemaal (Wereld Erfgoed) bezoekt daar alles over te weten komen, inclusief informatie over de bemaling in heel Fryslân, films, rondleiding en horeca.

De aan ons vertoonde film was spannend. Met Peter Tuinman in hoofdrol zagen we in beeld wat er allemaal gebeurd als het Woudagemaal bij heel hoog water in Fryslân moet bijspringen en daarvoor "onder stoom" gebracht moet worden.

De daarop volgende rondleiding in het grote Woudagemaal met uitvoerige uitleg door de begeleider bij elke groep was niet alleen informatief, maar het is ook spannend om naast enorm vliegwielen en hele grote stoomketels te staan en ter plekke bijna te voelen welke oerkrachten er met stoom opgewekt kan worden. Leuk om te weten was ook dat de stoomketels gestookt worden met ruwe olie, olie die in de opslagtank zo dik is dat je er op zou kunnen lopen. Vooraf gaande aan het verstoken daarvan in de ketels moet deze olie eerst dus behoorlijk opgewarmd en vloeibaarder worden. De 60 meter hoge pijp is ongetwijfeld al van heel ver af te zien. Het Woudagemaal als geheel is minstens zo imposant; het maalt als het moet in één dag als het ware het gehele Sneekermeer leeg.

Na de rondleiding verzamelden we ons weer in het informatiecentrum waar we genoten van koffie/thee en heerlijke oranjekoek met slagroom. Wie wilde kon daarna nog rondlopen door het informatiecentrum om verder kennis te nemen van alles en nog wat. Sommigen maakten nog even een wandelingetje (het was immers mooi weer) om buiten te genieten van het prachtige uitzicht over het IJsselmeer. Nadat we onze begeleiders bedankt hadden en hen blij gemaakt hadden met voor ieder een koek in de vorm van een kloostermop (specialiteit uit Oldekerk/Niekerk) gingen we omstreeks 17 uur weer op huis aan.

Het was een succesvolle excursie.