Boerderijenboek "Boerderijen in en om Noordhorn, Zuidhorn en Briltil" klaar!

 

Ruim tien jaar is er door de boerderijenboekcommissie van de Historische Kring Zuidhorn hard gewerkt aan het verzamelen van historische informatie over de ruim 120 boerderijen in de voormalige gemeente Zuidhorn. Een redactieteam bestaande uit Albert Beuse, Anne Drentje, Wija Friso, Jaap Hofman, Gerrit Kuijk, Albert Teelken en Gerard Ypenga heeft al deze gegevens systematisch verwerkt, waardoor een omvangrijk naslagwerk tot stand is gekomen.

Het boek "Boerderijen in en om Noordhorn, Zuidhorn en Briltil" is 21 maart 2009 feestelijk gepresenteerd in Zalencentrum Balk te Zuidhorn. Dit zeer informatieve boek beslaat ca. 450 bladzijden, ruim 200 foto's en illustraties, diverse overzichtskaarten; geheel in full colour. Het boek is uitgegeven door Uitgeverij Profiel te Bedum.

Het ontstaan, de ontwikkelingen en de huidige situatie van ongeveer 200 boerderijen. Een overzicht van werk en werkverdeling op de boerderij, het hooien, het karnen, de slacht, de inmaak van groenten, het gebruik van paarden en de veranderingen in de loop der tijd. Met algemene hoofdstukken over de landbouw, de boerderijenbouw, het leven op de boerderijen, de tuinen er omheen. De geschiedenis van de lokale zuivelfabriek, een uitvoerige beschrijving van de waterschappen en een uniek overzicht van alle molens in ons gebied.

Geschiedenis boerderijen
Het boerderijenboek Zuidhorn omvat het gebied van de 'oude' gemeente Zuidhorn. Het is een prachtig naslagwerk over het ontstaan van de boerderijen, de ontwikkelingen die er in de loop der jaren plaatsvonden en de huidige situatie van circa 120 boerderijen. Elke boerderij krijgt een gedetailleerde beschrijving van de bouw, de bewoners en de huidige eigenaars.

Luchtfoto's en kaarten
Aan de hand van ruim tien paginagrote luchtfoto's wordt een beeld geschetst van de huidige situering van de boerderijen. Verder is van elke boerderij een uitsnede uit het kadastrale minuutplan van circa 1830 opgenomen. De ontwikkelingen en veranderingen die plaatsvonden in het landschap van Noord- en Zuidhorn zijn hiermee duidelijk zichtbaar.Overzichten, namen, bijlagen en bronnen
Het boek bevat veel genealogische informatie. In het personen- en namenregister kunt u praktisch alle bewoners van de boerderijen en molens terugvinden. Bijlagen en bronnen maken het boek extra waardevol als naslagwerk.

Brongersmaheerd, Botmaheerd, Ooster en Wester Heddemaheerd...
Het zijn maar enkele namen van oude boerenplaatsen in de omgeving van Zuidhorn. Norrits en Sebastopol zijn twee andere namen, die op een later tijdstip aan boerderijen werden gegeven. Norrits verwijst naar de strijd die nabij de boerderij heeft plaats gevonden in de 80-jarige oorlog, Sebastopol verwijst naar onenigheid tussen eigenaren en bewoners van een boerderij ten tijde van de Krimoorlog. Veel boerderijen in de omgeving van Zuidhorn behoorden tot het bezit van het naburige klooster Aduard; na de verwoesting van het klooster kwamen ze in het bezit van de provincie. Eigenaars kwamen en gingen, evenzo de bewoners van de boerderijen.

Nu ook een overzichtskaart van alle boerderijen die worden besproken in het boek: “Boerderijen in en om Noordhorn, Zuidhorn en Briltil”
Tot dusver ontbrak in het boerderijenboek een overzichtskaart van alle besproken boerderijen. Gert en Willemien Kuijk hebben deze klus alsnog geklaard. Daarbij is een recente kaart als uitgangspunt genomen waardoor nu ook de verdwenen boerderijen in de vele uitbreidingen van de dorpen te lokaliseren zijn. De nummers op de kaart komen overeen met de nummers die in het boerderijenboek zijn gebruikt.

>> Overzichtskaart opvragen [PDF | zelf vergroten naar 100%]

Het Boerderijenboek kost € 79,50. 
Het boek is niet verkrijgbaar via de Historische Kring Zuidhorn, maar bij de uitgever via de website www.profiel.nl bij de plaatselijke boekhandel.