28 april 2012 | Excursie naar Schokland

De gezamenlijke excursie van HKZ en Aeldakerka vond dit jaar plaats op 28 april. Om 12 uur vertrokken de deelnemers verdeeld over zes auto’s naar Schokland,een heel bijzondere plek.

Het eiland is door de UNESCO aangewezen als werelderfgoed. Na de inpoldering van de Noordoostpolder is het als het ware een eiland op het droge geworden, van verre zichtbaar als een verhoging in het omringende landschap. Schokland staat symbool voor de voortdurende strijd tegen het water van de voormalige Zuiderzee en had eeuwenlang te maken met stormvloeden en overstromingen. Vanaf de middeleeuwen tot 1858 is het eiland bewoond geweest op drie terpen of wierden zoals Groningers zeggen. 

Het weer was de deelnemers deze dag redelijk gunstig gezind en met een goed humeur kwam de groep omstreeks 13 uur aan bij het Museumrestaurant waar koffie werd gedronken. Daarna werd het gezelschap op de banken van een paar platte open wagens (wel wat koud) geladen die door tractoren getrokken werden. Elke wagen had zijn eigen gids die tijdens de rondrit over het zuidelijk deel van het eiland op leuke, enthousiaste en ook leerzame wijze de hele geschiedenis van Schokland uit de doeken deed. Een van de verhalen ging over de wandeling die Schoklanders in het verleden elke zondag moesten maken om vanaf het midden van het eiland de kerk in het zuidelijk deel te bereiken. Onderweg moest men dan over een smalle houten passage over een sloot, waarbij vrouwen en mannen elkaar bij het passeren wel om de middel moesten vasthouden om niet in het water te vallen. Dat zou, aldus de gids, vaak een opmaat geweest zijn naar verkeringen en huwelijken.

Van de betreffende kerk zijn nu nog de goed geconserveerde ruïnes te zien. De plank over de sloot is er helaas niet meer. Dus niemand heeft deze excursiedag een ander om de middel gepakt; misschien maar beter ook.

Teruggekomen kon een ieder in het museum uitvoerig kennis nemen van allerlei bodemvondsten en andere objecten van de vrij uitvoerige historische collectie en dat was bepaald interessant.

Daarna werd afgesloten met koffie en appelgebak in het museumrestaurant, alwaar  genoeglijk met  tafelgenoten over het uitstapje werd nagepraat, dat ook dit jaar weer geslaagd was.

 


Foto's hierboven: ruïne van kerk op Zuidereiland.

Deelnemers excursie in open kar.

Restanten walbeschoeiing aan rand van voormalig eiland.

Kerk op Schokland.