Lezingenarchief

Een van de kernactiviteiten van de Historische Kring Zuidhorn is het organiseren van lezingen over zeer diverse historische onderwerpen. Daarbij wordt geprobeerd zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de regionale historie. Jaarlijks wordt ook een gezamenlijke lezing met het Nut Zuidhorn georganiseerd. Leden van de Historische Kring Zuidhorn hebben gratis toegang tot deze lezingen.

Hieronder treft u een overzicht aan van de lezingen die in de periode van 2000 tot en met heden zijn gehouden. De meest recente lezingen worden het eerst vermeld.

28 januari             Jur Bekooy                           Kerkrestauraties 

Lezingen 2015

19 november         Egge Knol                            Zilver in Groningen en op Hanckema

8 oktober              J.T. van Dijk                         Molens in het Westerkwartier

23 april                 Olaf van Nimwegen               Veldslag bij Noordhorn in 1581

12 maart               Reinder Reinders                   De Trekschuit

20 januari              Harry Perton                         Groningen, Oranje en de patriotten   

Lezingen 2014

20 november          Wim Pastoor en Annie Beukema     Pabema Boerderij in Zuidhorn

14 oktober             Wim Ensing                           Historische talkshow: Het drama van Justina Abelina

22 april                  Dhr. W. Havik                       Architectuur in Groningse boerderijen 

18 maart                Dhr. J. Loer                          Kloosterleven in het Noorden

14 januari               Dhr. N. Attema                     Klinckemaborg : een verborgen geschiedenis

Lezingen 2013

19 november          Dhr. M. Wielinga                    Het Engelse kamp

15 oktober             Dhr. J. de Boer                       Dijkrijk : de Noordoostpolder 

23 april                  Dhr. J. v/d Broek                    Zuidhorn Briltil en Noordhorn en het water

27 februari             Dhr. H. Speerstra                  Over zijn geschreven boeken

8 januari                Dhr. Kor Holstein                   Restauratie van monumenten in prov. Groningen

 

Lezingen 2012  

13 november         Dhr. D. de Boer                      Emo's reis

 25 september       Dhr. J. Geersing                      Historie en bewoners Piloersmaborg

 27 maart              Dhr.  L. de Wolf                      De Suikerfabriek te Groningen

12 januari             Dhr. E. Kugel                          Ds de Winter

lezingen 2011

23 november              Dhr. B. Fennema            

 Leven en werk van architect Willem Reitsema

28 september             Dhr. N. Boele (SBB)        

 Ontstaan van landschappen in het Westerkwartier

27 april                 Dhr. P. Helmus             

 Scheepswerf Barkmeijer te Briltil/boek 'Goed Volk'

29 maart                 Dhr. R. Wobbes             

 Grafcultuur in Groningen

6 januari                Dhr. A. van Dam            

 Het Wierdenlandschap

Lezingen 2010

 20 april 2010  Harm Veldman

 Zuidhorn in de Tweede Wereldoorlog.
 Tevens presentatie boek: Van bezetting tot 
 bevrijding: Zuidhorn

 30 maart 2010  Suzanna Jansen
 Bespreking van boek Het Pauperparadijs
 13 januari 2010  Margriet Dijk
 Onderwijshervormingen in de 19e eeuw

Lezingen 2009

 18 nov 2009  Carolien Overweg  Rijtuigenmuseum van borg Nienoord te Leek
 5 okt 2009  Taeke Boersma  Sporen van de Hanckemaborg
 21 april 2009  Hennie van Harten
 Geschiedenis en bewoners van de Fraeylemaborg in Slochteren
 21 maart 2009  Jaap van Dijk
 Presentatie van het boek Boerderijen in en om  Noordhorn, Zuidhorn en Briltil
 17 maart 2009  Lammert Doedens
 Slag bij Noordhorn in 1581
 14 januari 2009
 Wiebe Renkema  Voorm. zuivelfabriek Leijmfp in Briltil