Straat voor Straat : Zuidhorn, Noordhorn en Briltil in de twintigste eeuw

 

 

 Op vrijdag 8 november 2013 jl is bij Zalencentrum Balk het nieuwste historische boek Straat voor Straat : Zuidhorn, Noordhorn en Briltil in de twintigste eeuw gepresenteerd. Burgemeester B. Swart nam het eerste exemplaar in ontvangst. Dit fraai vormgegeven  boek is verkrijgbaar bij boekhandel Schoelier.

Enige tijd geleden heeft de Historische Kring Zuidhorn een prachtige collectie oude ansichten met afbeeldingen van voornoemde dorpen ontvangen van J. Postema uit Niehove. Om deze unieke beelden voor een ieder zichtbaar te maken is besloten hier een boek over uit te geven. 'Straat voor straat' is een rijk-geillustreerd boek, geschreven voor en door inwoners van Briltil, Noordhorn en Zuidhorn. Aan de hand van oude ansichtkaarten en nieuwe foto's wordt getoond dat er veel in de dorpen is veranderd. Het is een boek vol geschiedenis, anekdotes en illustraties en geeft een prachtig overzicht van deze dorpen van het begin van de twintigste eeuw tot heden.

 Het boek kost EUR 29,95 en is te koop bij de plaatselijke boekhandel en via de website van de uitgever: www.profiel.nl  ISBN 978 90 5294 547 7

Boek: Niet zonder slag of stoot

'Niet zonder slag of stoot' is de titel van de nieuwste uitgave van de Historische Kring Zuidhorn van auteur Hans Pompe, waarin de politieke geschiedenis beschreven wordt van de laatste tien jaar van de voormalige gemeente Zuidhorn als zelfstandige gemeente.

In 1990 werden de vier gemeenten Aduard, Grijpskerk, Oldehove en Zuidhorn samengevoegd tot een nieuwe gemeente. Centraal in de uitgave staat de vraag hoe dit proces destijds is verlopen. Daarbij komen de reacties vanuit de lokale politiek en de bevolking aan bod. Pompe, zelf oud-raadslid van Zuidhorn, heeft onder toevoeging van foto's, krantenartikelen en overzichten op een voor ieder toegankelijke manier een boeiend verslag van het herindelingsproces van destijds opgesteld.
Het onderwerp is op dit moment weer bijzonder actueel nu nieuwe gemeentelijke herindelingen weer volop in de belangstelling staan en in discussie zijn.
De uitgave kan gezien worden als een aanvulling op het boek 'Geschiedenis van Zuidhorn' dat in november 1986 door de Historische Kring Zuidhorn is uitgegeven. Pompe schreeft daarin het hoofdstuk 'Politieke geschiedenis, 1851-1982'. Met 'Niet zonder slag of stoot' is nu ook de politieke geschiedenis tot 1990 beschreven.
Het eerste exemplaar zal door het bestuur van de Historische Kring Zuidhorn op vrijdag 19 april 2013 aan de burgemeester van de gemeente Zuidhorn worden aangeboden.

Prijs en beschikbaarheid
De uitgave kost € 10,00 en is vanaf 19 april 2013 onder meer verkrijgbaar bij de lezingen van de Historische Kring Zuidhorn, bij de penningmeester van de Historische Kring Zuidhorn (Tjotter 1, Zuidhorn) en bij bestuurslid Renkema (Poortkampen 2, Zuidhorn).

Voorts is het boek via het secretariaat van de Historische Kring Zuidhorn verkrijgbaar. U dient dan per mail gericht aan 'secretarishkz@gmail.com' uw naam en adres door te geven en daarbij te vermelden 'boek Pompe'.

Als u in Briltil, Noordhorn of Zuidhorn woont zal het boek na ontvangst van € 10,00 op bankrekeningnummer 37.58.13551 t.n.v. Historische Kring Zuidhorn zonder extra kosten bij u worden langsgebracht. Woont u elders dan zal het boek na ontvangst van € 12,50 (inclusief verzendkosten) zo spoedig mogelijk aan u worden toegezonden.

>> PPTx bij deze uitgave [PowerPoint benodigd]

 

Boek: Noordhorn vanaf de schamel

'Noordhorn vanaf de schamel: verhalen van schoenmaker Hes, meer dan 3 generaties terug'.

Dit is de titel van het boek dat op 11 april 2012 is verschenen. Het is geschreven door Piet Helmus uit Noordhorn met medewerking van Martijn Hes, de kleinzoon en naamgenoot van de schoenmaker uit Noordhorn.

Het boek is gebaseerd op brieven van oud-schoenmaker Hes uit Noordhorn, welke een periode omvat van meer dan 100 jaar. Deze brieven zijn in handen gekomen van Martijn Hes na het overlijden van zijn moeder. Het betreft een briefwisseling tussen zijn grootvader en diens zoon Jakob Hes die op dat moment op Oost-Java directeur was van het 'Proefstation voor de Java-Suikerindustrie'. In deze brieven worden personen en gebeurtenissen beschreven in het dorp, die zich afspeelden van 1830 tot 1925. In de bijna 40 brieven wordt een inkijkje gegeven in het wel en wee in het dorp. Piet Helmus heeft deze brieven vervolgens van interessante achtergrondinformatie voorzien, waardoor de brieven voor de lezer nog meer gaan leven.

Het boek is inmiddels te koop bij beide boekwinkels in Zuidhorn (Schoelier en Danhof), bij de winkel van Van Esch in Noordhorn en bij een aantal boekwinkels in Groningen. Het boek heeft een prijs van 17,50 euro.

Het boek is ook via het secretariaat van de Historische Kring Zuidhorn verkrijgbaar.

Als u per mail aan 'secretarishkz@gmail.com' uw naam en adres doorgeeft en daarbij vermeldt 'boek Noordhorn' zal na ontvangst van 17,50 euro op bankrekeningnummer 37.58.13551 t.n.v. de Historische Kring Zuidhorn (eveneens o.v.v. 'boek Noordhorn') het boek zo spoedig mogelijk kostenloos aan u worden toegezonden.

 

 


 


Boek: Boerderijen in en om Noordhorn, Zuidhorn en Briltil

Dit betreft de meest recente uitgave van de Historische Kring Zuidhorn. Het boek is in maart 2009 verschenen.

Ruim tien jaar is er onder auspicien van de Historische Kring Zuidhorn gewerkt aan dit boek, waarin ruim 120 boerderijen uit de voormalige gemeente Zuidhorn (Noordhorn, Zuidhorn en Briltil) uitvoerig beschreven zijn. Daarnaast bevat het boek een aantal algemene hoofdstukken over de landbouw, de bouw van boerderijen, het leven op de boerderij en de boerenerven. Ook de geschiedenis van de lokale zuivelfabriek is opgenomen, evenals een beschrijving van de waterschappen en een overzicht van alle molens in het gebied. Voor meer informatie over dit boek kunt u elders op deze website terecht, namelijk bij Commissies -> Boerderijenboekcommissie.

Het boek kost EUR 79,50 en is te koop bij de plaatselijke boekhandel en via de website van de uitgever: www.profiel.nl.  ISBN 978 90 5294 427 2

 


Boek: Over straatnamen in Briltil, Noordhorn, Zuidhorn

Altijd al willen weten wie Norrits was? Of wat de herkomst is van de naam Noordstar? En waarom de Zilverschoon niet Verlengde Hanckemalaan heet?

 

Het boekje getiteld 'Over straatnamen in Briltil, Noordhorn, Zuidhorn'  (80 bladzijden) van de auteurs Nico Attema, Baukje Vrolijk, Jan de Boer en Anne Drentje is eind november 2007 verschenen. Naast de straatnamen komt ook de geschiedenis van de dorpen aan de orde. Wist u bijvoorbeeld dat er in 1930 nog maar 28 straatnamen waren? En dat men deze vroeger helemaal niet als adres gebruikte? En dat de namen van sommige straten in de loop van de tijd veranderden?

Het boekje kost € 12,50 en is ook verkrijgbaar via de Historische Kring Zuidhorn bij Anne Drentje tel. 0594-503568, Baukje Vrolijk tel. 0594-540902 en Ettelies Mobach tel. 0594-507366.

De hervormde kerk van Zuidhorn zoals het was zoals het is

Geinteresseerd in de hervormde kerk en haar geschiedenis?

Bij uitgeverij Profiel te Bedum is hierover in 2004 een boek verschenen. Het boek bevat onder meer een uitvoerige beschrijving van de bouwgeschiedenis van de hervormde kerk en een verhandeling over het kerkelijk leven vanaf de hervorming tot de verschijning van het boek.

ISBN 90 5294 283 8

Veldnamen in Briltil, Noordhorn en Zuidhorn

De veldnamencommissie presenteert het resultaat van 5 jaar onderzoek.

De uitgave bevat een map met grootschalige kaarten en een alfabetische veldnamenlijst. Hierbij zijn de veldnamen voorzien van een toelichting. Het boekje is in 1995 door de Historische Kring Zuidhorn in eigen beheer uitgegeven.

Rondom de kerk van Noordhorn

In dit boek beschrijft kunsthistorica Wija Friso de geschiedenis van de Nederlands Hervormde kerk in Noordhorn. In de verschillende hoofdstukken wordt onder meer aandacht geschonken aan de bouwgeschiedenis, het interieur en aan het wel en wee van de kerkelijke gemeente.

          ISBN 90 5294 073 8    Profiel Bedum 1992

Zuidhorn; Vroeger en nu

Een fotoboek waarin het historische Zuidhorn wordt vergeleken met het Zuidhorn rond 1990.

In dit boek wordt op iedere pagina een historische opname van Zuidhorn vergeleken met een actuele, waarbij steeds een korte toelichting wordt gegeven. De auteurs zijn van mening dat er welliswaar verschillen zijn tussen de beide destijds en nu, maar dat het karakteristieke beeld van Zuidhorn niet wezenlijk is veranderd. Het boek is in 1992 uitgegeven door uitgeverij Profiel te Bedum.

ISBN 90 5294 054 1

Herinneringen aan Zuidhorn

Een bundeling van verhalen over Zuidhorn gepubliceerd in het VVV-maandblad.

J. de Wit schreef in de jaren tachtig van de vorige eeuw diverse artikelen over de periode tussen 1900-1945. In 1990 zijn deze artikelen gebundeld in dit boekje. Deze eigen uitgave is in samenwerking met drukkerij Hekkema te Zuidhorn tot stand gekomen.

Geschiedenis van Zuidhorn

Het standaardwerk van de geschiedenis van Zuidhorn.

Dit boek beschrijft de geschiedenis van de vroegere gemeente Zuidhorn (Briltil, Noordhorn en Zuidhorn) vanaf de ijstijden tot 1980. Diverse historisch deskundigen hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit boek dat ruim 315 bladzijden beslaat. Deze uitgave is in 1986 verschenen bij uitgeverij Profiel te Bedum.

ISBN 9070287-34-X 

Gisteren voor de lens

Historisch fotoboek van de gemeente Zuidhorn

De foto's van deze uitgave hebben betrekking op de periode van 1900 tot 1950. De auteurs J. de Wit, J. Lodewegen en L. Lodewegen halen aan de hand van de fotoverzameling van T. van Hoogen herinneringen op aan huizen, hun bewoners en aan bijzondere gebeurtenissen. Het boek is in 1983 uitgegeven door uitgeverij Profiel te Bedum.

ISBN 90 70287