Laatste nieuws van onze themagroepen

Binnen onze kring schrijven diverse personen aan artikelen over diverse onderwerpen uit onze historie. Hier ziet u welke artikelen recentelijk gereed zijn gekomen.


Artikel: School met de Bijbel

 

Piet Helmus heeft voor de kring de geschiedenis van de School met de Bijbel aan de Gast in Zuidhorn beschreven. Voorzien van prachtige foto's.

Aan de oostkant van de Gast op nummer 67 (recht tegenover de gereformeerde kerk) staat een witstenen gebouw waarin vroeger de eerste christelijke school van de toenmalige gemeente Zuidhorn (Briltil, Noordhorn en Zuidhorn) was gevestigd. Als men het terrein oploopt kan men boven de oude hoofdingang deze naam nog lezen.

>> Naar artikel  

Geplaatst: juli 2011


 

Artikel: Aanleg van de spoorlijn bij Zuidhorn

Artikel van Anne Drentje over de geschiedenis van de spoorlijn Groningen-Leeuwarden.

Met de aanleg van de spoorlijn is begonnen in 1860. De regering had toen besloten een nieuwe spoorlijn aan te leggen van Harlingen via Leeuwarden en Groningen naar Nieuweschans (toen nog Nieuwe Schans geheten). Dit was de Staatslijn B. Omdat de spoorlijn werd aangelegd vanaf Harlingen werden alle locomotieven en wagons per schip naar Harlingen gebracht en daar letterlijk op de rails gezet. De spoorlijn bij Zuidhorn was klaar in juni 1866 en zo was het voortaan mogelijk met de trein van Zuidhorn naar Groningen en Leeuwarden te reizen. 

>> Naar artikel

Geplaatst: juli 2011


 

Het sigarenmakersmuziekcorps La Salvaja

Ruim 110 jaar geleden waren er in de oude gemeente Zuidhorn drie muziekcorpsen n.l. Wilhelmina, het Noordhorner fanfarecorps en het sigarenmakers-muziekcorps 'La Salvalja'. Van deze drie corpsen bestaat alleen Wilhelmina nog en daar moeten we zuinig op zijn, want wat is een dorp zonder muziekcorps. In dit artikel gaan we nader kennismaken met het sigarenmakers-muziekcorps 'La Salvaja'. Een corps dat aan vele evenementen zijn medewerking heeft verleend. In een  oude advertentie lezen we dat het corps op zondag 22 december 1901 meewerkte aan een voorstelling van de rederijkerskamer “Eendracht”.

>> Naar gehele artikel

Geplaatst: mei 2010

 


Borg Bijma (het Faan)

In buurtschap Het Faan (het veen) ligt een rijk stuk geschiedenis verborgen. Aan de Fanerweg, op de grens van de gemeenten Zuidhorn en Grootegast, heeft namelijk de borg Bijma gestaan. Deze borg werd omgeven door een fraai park met bos. Helaas zijn rond 1850 de bossen gekapt en is de borg gesloopt.

>> Naar artikel over de borg Bijma

Geplaatst: 2009