Lezing Architectuur van Groningse boerderijen door W. Havik op 22 april 2014

Groningen kent veel verschillende landschappen, zoals het wierdenlandschap, het ontginningslandschap en het essenlandschap. De situering en de erfinrichting van het boerenbedrijf, alsook de architectuur van de gebouwen verschilt van gebied tot gebied.Hoe verder terug in de historie, hoe groter de verschillen. Bij de bouw van de huidige boerderijen zijn er landelijk gezien nog maar nauwelijks verschillen. Deze lezing ging over de boerderijen in de provincie Groningen, waarbij het accent zal liggen op de historische boerderijen met een enkel uitstapje naar de huidige situatie. Boerderij-architectuur is aansprekend omdat er vaak sprake is van uitgesproken functionele gebouwen die in goede verhoudingen en met gevoel voor schoonheid zijn gebouwd. In de loop der tijden heeft de welvaart van een deel van welvaart van een deel van de boerenstand geleid tot verfraaiing van het uiterlijk van de woonhuizen van de boerderijen en de aanleg van de woonhuizen van de boerderijen en de aanleg van siertuinen, hetgeen mooi erfgoed heeft opgeleverd.

De heer Havik was tot voor kort directeur van Libau, een adviesorganisatie die alle Gemeenten in Groningen en Drenthe adviseert op het gebied van stedenbouw, landschap, welstand, monumenten en archeologie. Momenteel is hij o.a. nog betrokken als secretaris/penningmeester bij de boerderijenstichting Groningen.