Noordhorn vanaf de schamel

‘Noordhorn vanaf de schamel: verhalen van schoenmaker Hes, meer dan 3 generaties terug’.

Dit is de titel van het boek dat op 11 april 2012 is verschenen. Het is geschreven door Piet Helmus uit Noordhorn met medewerking van Martijn Hes, de kleinzoon en naamgenoot van de schoenmaker uit Noordhorn.

Het boek is gebaseerd op brieven van oud-schoenmaker Hes uit Noordhorn, welke een periode omvat van meer dan 100 jaar. Deze brieven zijn in handen gekomen van Martijn Hes na het overlijden van zijn moeder. Het betreft een briefwisseling tussen zijn grootvader en diens zoon Jakob Hes die op dat moment op Oost-Java directeur was van het ‘Proefstation voor de Java-Suikerindustrie’. In deze brieven worden personen en gebeurtenissen beschreven in het dorp, die zich afspeelden van 1830 tot 1925. In de bijna 40 brieven wordt een inkijkje gegeven in het wel en wee in het dorp. Piet Helmus heeft deze brieven vervolgens van interessante achtergrondinformatie voorzien, waardoor de brieven voor de lezer nog meer gaan leven.

Het boek is inmiddels te koop bij beide boekwinkels in Zuidhorn (Schoelier en Danhof), bij de winkel van Van Esch in Noordhorn en bij een aantal boekwinkels in Groningen. Het boek heeft een prijs van 17,50 euro.

Het boek is ook via het secretariaat van de Historische Kring Zuidhorn verkrijgbaar.

Als u per mail aan ‘secretarishkz@gmail.com’ uw naam en adres doorgeeft en daarbij vermeldt ‘boek Noordhorn’ zal na ontvangst van 17,50 euro op bankrekeningnummer 37.58.13551 t.n.v. de Historische Kring Zuidhorn (eveneens o.v.v. ‘boek Noordhorn’) het boek zo spoedig mogelijk kostenloos aan u worden toegezonden.