Fundering bruggenmonument is gelegd

Zandstralen, coaten, fondsen werven en een klikmelding

12 februari 2020     Zuidhorn-nieuwsFundering monument brug Zuidhorn-Noordhorn en spoorbrug gelegd

pellenbarg

In 2018 wilde de Historische Kring Zuidhorn niet dat de twee oude bruggen over het van Starkenborgkanaal helemaal verdwenen. Het idee was om een monument op te richten dat herinnert aan de Tafelbrug tussen Noord,- en Zuidhorn en de spoorbrug.

De Historische Kring wist een tweetal brugdelen veilig te stellen en afgelopen week is de fundering, waarop het monument moet komen door Hoekstra Bouwbedrijf BV gelegd.

“Het duurt allemaal lang en vergt veel overleg, kortsluiten, nabellen en regelen” zegt Piet Pellenbarg een van de leden van de initiatiefgroep, waarin ook Taeke Boersma, Jan Hollander, Jan Oomkes zitten. “Maar de fundering ligt er” zegt hij opgelucht.

In het hele proces van het veilig stellen van de brugdelen, Het gaat om voor die tijd zeer kenmerkende metaalconstructies, tot het leggen van de funderingen is er al van alles langsgekomen.

Zo werd er eerst gevreesd dat de bruggen helemaal tot schroot waren verwerkt in Stroobos, bleken ze weer op de bouwplaats van de spoorbrug in Zuidhorn te liggen. Moest er transport geregeld worden naar Hoogkerk om de delen te zandstralen en te voorzien van een coating. De delen wegen een royale zes ton en aanhanger voldoet dan niet. Er werd gezocht naar een kunstenaar, was achteraf overbodig, de techneuten in de groep vinden de constructies voor zichzelf spreken. 

De aanvraag voor een omgevingsvergunning was in 2018 al verleend. De bijbehorende klikmelding (waarop alle ondergrondse leidingen staan) er bij geleverd. Blijkt bij de onlangs aangevraagde klikmelding er toch opeens een Ziggoleiding te liggen waardoor  de fundering ietsje op moest schuiven.

Last but not least, voor een initiatief als dit is geld nodig, fondsen werden aangeschreven met wisselend resultaat. Het overgrote deel van het benodigde budget is binnen maar toch is er nog een gat van zo’n 3000 euro. Zo is er o.a. nog geld nodig voor een tweetal borden waarop de geschiedenis van de bruggen en een gedicht van Willen Tjebbe Oostenbrink.

De planning is om in april-mei het monument feestelijk te onthullen. Voor die tijd gaat de Historische Kring nog op zoek naar meer fondsen.

Tot zover gelezen? Dan is onderstaande misschien ook iets voor u!

Inwoners van Noord,- en Zuidhorn en een ieder die enige binding heeft met de bruggen worden uitgenodigd financieel bij te dragen aan dit monument en symbolisch een stukje te kopen. Elk bedrag is welkom!

Rekeningnummer van de Historische Kring Zuidhorn is NL65 RABO 0375813551 ovv brugmonument

uit: Nieuwspagina van WelkominZuidhorn.nl 12 februari 2020