Klaas Siekman Azn. Zuidhorn : architect en waterbouwkundige

Op vrijdag 13 november 2020 is een nieuw boek verschenen van Bertus Fennema.

Siekman kreeg gedurende een periode van bijna 40 jaar meer dan 300 opdrachten voor het ontwerpen van bouwwerken en infrastructurele werken zoals wegen, bruggen en waterwerken. Alleen al in Noordhorn en Zuidhorn staan nog steeds meer dan 100 bouwwerken van hem. 

Fennema schrijft in zijn boek niet alleen over de vele bouw- en infrastructurele werken, maar schetst ook de maatschappelijke context waarbinnen hij in verschillende functies en rollen werkzaam was. Daarbij toonde Siekman zijn grote sociale kwaliteiten.

Het boek is gebonden in een harde kaft en omvat 216 pagina’s. Er staan foto’s in van de nog aanwezige panden van Siekman en veel ander beeldmateriaal van fotograaf Harry van der Werff.

Architect en waterbouwkundige Klaas Siekman Azn. Zuidhorn • auteur Bertus Fennema • isbn 978 90 79742 28 8 • hardcover • 22 x 22 cm • 216 pagina’s • verkoopprijs € 22,50 • verkrijgbaar bij de boekhandel of te bestellen via https://noordproof.nl/product/architect-klaas-siekman/