Restauratie kerkorgel

Het orgel in de Hervormde Kerk dateert van 1793 en is vervaardigd door de orgelmakers F.C. Schnitger jr. en H.H. Freytag. Al in de jaren zestig van de vorige eeuw is men bezig met restauratieplannen voor dit prachtige orgel. Na diverse restauratierapporten en een traject van fondsenwerving om het voor de restauratie benodigde geld bijeen te krijgen, is het nu zover dat met de restauratie een aanvang is gemaakt. De restauratie heeft inmiddels enige vertraging opgelopen en zal zoals het nu lijkt in het voorjaar van 2012 voltooid zijn, waarna het in juni 2012 in gebruik kan worden genomen.

De Historische Kring Zuidhorn maakt u graag attent op de prachtige website van Kees Kugel, die hij speciaal voor de restauratie van het kerkorgel heeft ontworpen.

Naar website: http://kees-kugel.magix.net/website