Gravenproject

Door deelneming in de werkgroep Noordhorn participeert de Historische Kring  in het gravenproject van de begraafplaats in Noordhorn.

Het volgende artikel stond geplaatst in “Het Dagblad van het Noorden op 31 december 2014

NOORDHORN – Vrijwilligers nemen de grafmonumenten onder handen op de algemene begraafplaats aan de Noorderweg in Noordhorn. In samenspraak met Landschapsbeheer Groningen heeft de werkgroep Noordhorn Vroeger, die ressorteert onder Dorpsbelangen Noordhorn, hiervoor een werkplan ontwikkeld. De begraafplaats telt nogal wat bijzondere grafmonumenten met fraaie symboliek. Volgens werkgroeplid Jur Bekooy verkeert een aantal hiervan in slechte tot zeer slechte staat van onderhoud.

Voorkomende gebreken zijn onder meer slechte funderingen waardoor monumenten dreigen te verzakken, loszittend metselwerk, roestige hekwerken en de slecht leesbare belettering. Dorpsbewoners hebben zich vooral gemeld om het ‘zwarten’ van teksten en grafsymboliek voor hun rekening te nemen, zegt Bekooy. Vrijwilligers krijgen hierin onderricht met een theoriecursus en een praktijkdag die volgend voorjaar plaatsvinden. Bekooy hoopt dat het ontroesten en schilderen van ijzerwerk alsmede eenvoudig metsel- en voegwerk door vrijwilligers kan worden uitgevoerd. Voor moeilijker restauratiewerk, zoals het aanbrengen van nieuwe betonfunderingen, omvangrijk metselwerk, het lijmen van natuursteen en glasplaten en zo mogelijk restauratie van de vier nog aanwezige graftrommels worden professionals ingeschakeld.

De kosten van het herstelproject bedragen 21.000 euro. De eerste geldschieter is inmiddels over de brug. Dat is het Gebiedsfonds Westerkwartier. Dit fonds steekt 9000 euro in het project. Bekooy hoopt dat het met deze bijdrage lukt andere (overheids-)sponsors te interesseren