Fundering bruggenmonument is gelegd

Zandstralen, coaten, fondsen werven en een klikmelding 12 februari 2020     Zuidhorn-nieuwsFundering monument brug Zuidhorn-Noordhorn en spoorbrug gelegd In 2018 wilde de Historische Kring Zuidhorn niet dat de twee oude bruggen over het van Starkenborgkanaal helemaal verdwenen. Het idee was om een monument op te richten dat herinnert aan de Tafelbrug tussen Noord,- en Zuidhorn en de […]

Lees verder


Plaatsing van Historisch informatiebord op ’t Faan

Vanmiddag is onder het toeziend oog van zo’n dertig belangstellenden ons historische informatiebord betreffende de borg Bijma en zijn bewoner onthuld door de cultuurwethouders Bakker en De Haan van Zuidhorn en Grootegast.  Een koortje van acht dames zong daarbij een lied dat de gruwelen van Rudolph de Mepsche indringend beschreef. Beide wethouders hebben mooi gesproken. […]

Lees verder


Monument van delen spoor- en tafelbrug Zuidhorn

uit:Welkominzuidhorn.nl 9 januari 2018    Zuidhorn-nieuws Historische Kring Zuidhorn zoekt nog kunstenaar In de periode van de vervanging van de oude bruggen bereikten de Historische Kring Zuidhorn diverse verzoeken iets ter herinnering aan de oude bruggen, met hun karakteristieke constructie met klinknagelverbindingen, te bewaren. De herinnering aan de oude bruggen over het Van Starkenborgh kanaal […]

Lees verder