Lidmaatschap

Geïnteresseerd in de eigen historische omgeving? Lid worden?

U kunt lid worden voor € 12,- per kalenderjaar en voor twee leden op hetzelfde adres is de bijdrage € 16,-. Leden kunnen gratis de lezingen bezoeken van de Historische Kring Zuidhorn en van de Streekhistorische Vereniging Aeldakerka. Daarnaast ontvangen zij twee keer per jaar een contactblad/periodiek waarin interessante artikelen zijn opgenomen over de geschiedenis van Briltil, Noordhorn en Zuidhorn.

Opgave per mail: secretarishkz@gmail.com of per post: Adm. Helfrichstraat 76, 9801 GJ  Zuidhorn

De contributie kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL65RABO037.58.13.551 t.n.v. de Historische Kring Zuidhorn te Zuidhorn onder vermelding van contributie + jaartal.

Opzegging van het lidmaatschap gaat per kalenderjaar en dient te geschieden door een brief of mail die voor 1 december door de secretaris moet zijn ontvangen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaat gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar (artikel 7 lid 2 Statuten).