Lidmaatschap

Geïnteresseerd in de eigen historische omgeving? Lid worden?

U kunt lid worden voor € 12,- per kalenderjaar en voor twee leden op hetzelfde adres is de bijdrage € 16,-. Leden kunnen gratis de lezingen bezoeken van de Historische Kring Zuidhorn en van de Streekhistorische Vereniging Aeldakerka. Daarnaast ontvangen zij twee keer per jaar een contactblad waarin interessante artikelen zijn opgenomen over de geschiedenis van Briltil, Noordhorn en Zuidhorn.

Opgave per mail: secretarishkz@gmail.com of per post: Adm. Helfrichstraat 76, 9801 GJ  Zuidhorn

De contributie kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL65RABO037.58.13.551 t.n.v. de Historische Kring Zuidhorn te Zuidhorn onder vermelding van contributie + jaartal.

Opzegging van het lidmaatschap gaat per kalenderjaar en dient te geschieden door een brief of mail die voor 1 december door de secretaris moet zijn ontvangen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaat gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar (artikel 7 lid 2 Statuten).


Giften en Legaten

Draagt u de Historische Kring Zuidhorn een warm hart toe en wilt u onze historische activiteiten en onderzoek financieel ondersteunen? Uw giften of legaten zijn zeer welkom!

Uw gift kunt u overmaken op rekeningnummer NL65RABO037.58.13.551
t.n.v. de Historische Kring Zuidhorn te Zuidhorn onder vermelding van ‘gift’.