Excursies

De Historische Kring Zuidhorn organiseert jaarlijks in samenwerking met Streekhistorische Vereniging Aeldekerka een excursie naar interessante historische lokaties. De excursiecommissie bestaat uit dhr. Henk Koot (HKZ), die tevens contactpersoon van deze commissie is en Wimmy Elzinga (Aeldekerka). treft u een overzicht aan van de excursies die georganiseerd zijn van de laatste 10 jaar.

2019                                        Provinciehuis Groningen

2018                                        Tresoar te  Leeuwarden

2017                                        Museum Dokkum (kijk voor verslag bij commissies)

2016                                       geen excursie

2015                                       Woudagemaal bij Lemmer

2014                                       Museum Koloniehof te Veenhuizen