Excursies

De Historische Kring Zuidhorn organiseert jaarlijks in samenwerking met Streekhistorische Vereniging Aeldekerka een excursie naar interessante historische lokaties. Hieronder treft u een overzicht aan van de excursies die georganiseerd zijn vanaf 1989 tot heden, waarbij de meest recente excursies het eerst worden genoemd.

Voor informatie over nieuwe excursies klikt u door naar de [ Excursiecommissie ] of de [ Agenda ].

2019                                        Provinciehuis Groningen

2018                                        Tresoar te  Leeuwarden

2017                                        Museum Dokkum (kijk voor verslag bij commissies)

2016                                       geen excursie

2015                                       Woudagemaal bij Lemmer

2014                                       Museum Koloniehof te Veenhuizen

2013                                       Poptaslot te Marssum

2012                                       Schokland

2011                                       Visserijmuseum Zoutkamp

 Datum:  Excursiebestemming:
 17 april 2010 Kruisherenklooster in Ter Apel
 25 april 2009 Fraeylemaborg in Slochteren
 26 april 2008 Kazematten te Kornwerderzand
 17 november en
12 mei 2007
Veenhuizen
 18 november en
22 april 2006
Blauwe Stad
 24 april 2004 Fogelsanghstate te Veenklooster
 26 april 2003 Bears en Jorwerd
 9 mei 2000 Niehove
 11 oktober 1997 Oldenburg en Hude
 7 september 1996 Oost-Groningen
 24 juni 1995 Roderwolde, Peize, Norg, Een en Beetsterzwaag
 25 juni 1994 Hogeland
 25 april 1994 Museum Wierdenland in Ezinge
 11 september 1993 Nederlands Openluchtmuseum
 19 september 1992 Kerken en borgen in Ostfriesland
 16 mei 1992 Menckemaborg (georganiseerd door het Nut n.a.v. lezing HKZ)
 25 mei 1991 Aldfaers erfroute
 9 juni 1990 Met m.s. Noorderbreedte naar Winsum, Onderdendam en Garnwerd
 20 mei 1989 Oldenzaal en Denekamp