Ingebruikname Snitger orgel

In het weekend van 15 tot en met 17 juni jl. waren er tal van activiteiten georganiseerd rond het onlangs gerestaureerde Snitger-Freytagorgel. Op vrijdag 15 juni was de feestelijke ingebruikname van dit orgel, waarbij leden van de Hanckemacommissie een historische rol hebben vervuld. Maurits Clant van de Hanckemaborg (1733-1808), zijn vrouw Everdina Josina Lewe van Mathenesse (1733-1808), Wiardus Siccama van Ennema (1713-1797) en zijn schoondochter Egberta Louisa Beckering (1740-1810) heetten bij de entree van de kerk alle genodigden persoonlijk welkom. Gezina Hendrika Borgesius (1757-1819) ondersteunde tijdens de bijeenkomst haar echtgenoot dominee Johannes Ernestus Winter (1752-1841).

Tijdens het welkomstwoord door Egberdien ten Brink, de voorzitter van de Kerkenraad, hebben de heren Clant en Siccama vol verontwaardiging hun protest laten horen. Zij zijn er niet van gediend dat thans een commissie op hun grondgebied ‘regeert’ en de heren buiten elke besluitvorming laat. Iedereen moet goed beseffen dat het orgel zonder hun geldelijke inbreng in 1792 nimmer in deze kerk had gestaan, aldus de heren van de Hanckemaborg en de Klinckemaborg.

Voor de letterlijke tekst van deze dialoog, [ klik hier ].

Voor een foto-impressie van de bijeenkomst, [ klik hier ]

Dialoog Kerkorgel

DIALOOG OVER KERKORGEL TE ZUIDHORN

Speciaal geschreven door Ch. Ad Schijve uit Zuidhorn voor de feestelijke ingebruikname van het gerestaureerde Snitger-Freytagorgel in de Hervormde PKN-kerk op 15 juni 2012.

Tijdens het welkomstwoord door Egberdien ten Brink, voorzitter van de Kerkenraad, waarbij zij iedereen bedankt voor hun bijdrage aan het kerkorgel wordt zij geinterrumpeerd door de heren:

Maurits Clant van Hanckema (1730-1804)

en

Wiardus Siccama van Ennema (1713-1797)

Clant

Dus een commissie is het weer

die alles zal beslissen.

Die neemt de moeite dan niet eens

om ons te vergewissen.

Siccama

Leden met noten op hun zang

kan ik je wel voorspellen.

Het is dan ook van groot belang

om ons teweer te stellen

Clant

Een waarschuwing even terzij

ga niet iets zomaar zeggen,

Maar met notabelen als wij

eerst grondig overleggen.

Siccama

Waar gaat het met de wereld heen?

Commissies die besluiten!

Ze komen graag en vaak bijeen

maar houden ons er buiten.

Clant

Ik Maurits Clant, heer van de borg,

wens dit vertoog niet te aanvaarden.

Het komt totaal niet overeen

met de aloude waarden.

De adel van Zuidhorn

wordt door het volk geëerd

en door een brute euveldaad

geweldig geschoffeerd.

Siccama

En ik, Wiardus Siccama,

op Ennema geboren,

en tevens heer van Klinckema,

wens deze kletspraat niet te horen.

Daarom heer Clant val ik u bij,

‘k wil niet dat het geschied,

dat een commissie nu regeert

hier op ons grondgebied.

Clant

Over dat orgel in de kerk

(dat is waar het om gaat),

denkt allen maar eens heel goed na

waarom dat er nu staat.

Siccama

In 1792,

Het jaartal voor de kerk

was er voldoende kapitaal

voor Snitgers fraaie werk.

Clant

Dank zij de financiële steun

die men van ons ontving,

en nota bene zonder dwang

of enig soort beding.

Clant & Siccama

Zeshonderd guldends allebei

geschonken voor het doel,

dat anders niet bereikt zou zijn,

geeft een voldaan gevoel.

Bedenk dus evenwel eens goed,

hoe het destijds is gegaan:

Het orgel had, zonder die gift,

nóóit in de kerk gestaan.