Dialoog in de kerk

De Hanckemacommissie heeft op Open Monumentendag 2009 op diverse manieren aandacht geschonken aan de nauwe band tussen de Hervormde kerk en de bewoners van de Hanckemaborg.
Ch. Ad Schijve schreef voor deze gelegenheid opnieuw een op maat gesneden dialoog.
Het betreft een ontmoeting tussen ds. Gerrit Heeres (1810-1892), predikant, en Evert Barthold Bindervoet (1799-1867), wethouder en voormalig eigenaar van de Hanckemaborg.

DIALOOG IN DE KERK

Heeres:
Ik ken de kerk, ik ken het land
Ik was hier jaren predikant
Maar dat is lang geleden

Bindervoet:
Ik ben van de familie Clant
Bekend in stad en ommeland
Helaas niet meer op heden

Heeres:
Wij hadden samen een dispuut
Behoud van d’oude borg
Ik ijverde in woord en krant
En bundelde zorg

Bindervoet:
Ik was het daar echt niet mee eens
En vond het ook heel naar
Natuurlijk was ik niet neutraal
Ik was ooit eigenaar

Heeres:
Om nu voordat we verder gaan
Als namenlozen hier te staan
Dat moeten we vermijden

Bindervoet:
Dus maken wij ons eerst bekend
Want we zijn haast een monument
Uit overoude tijden

Heeres:
Tot u, gemeente van vandaag
Zeg ik het nog maar weer es
De naam is Gerrit Heeres

Bindervoet:
En ik doe heel den volke kond
Luid, duidelijk en goed
‘k Ben Evert Bartholt Bindervoet

Heeres:
De borg was destijds eeuwenoud
Maar zo was ook de kerk
Werd in de elfde eeuw gebouwd
Maar zonder pleisterwerk
’t Was tufsteen wat toen werd gebruikt
Het eiste vele lagen
In Garnwerd kwam het aan per schip
Naar hier met paard en wagen

Bindervoet:
’t Bleek later dat uit eigen klei
Van ’t land hier in het rond
De bouwstof voor het grijpen lag
Gewoon op eigen grond
Voor kloostermoppen staken toen
Om beter mee te bouwen
De monniken uit Aduard
De handen uit de mouwen

Heeres:
‘k Wijs u nog op een ander beeld
Van onze oude kerk
Hoe deze nu is ingedeeld
Met prachtig houtsnijwerk
Let niet slechts op de buitenkant
Maar op ’t interieur
Verrassend wat er kwam tot stand
Achter de zware deur
De dooptuin (zeventiende eeuw)
Een doophek er omheen
Dateert dus uit de Gouden Eeuw
Zo’n tweede is er geen

Bindervoet:
De vloer bedekt met grafstenen
Gaf toen een geur van beer
De graven zijn later geruimd
Geen ‘rijke stinkerds’ meer
Derk Jacob Clant herdacht zijn vrouw
Schonk toen een herenbank
Met een opvallend opzetstuk
Waarvoor nog heden dank
Alleen: het pronkstuk is ovaal
En dat wijst op een vrouw
Het klinkt misschien ietwat banaal:
Verkeerde bovenbouw?

Heeres:
De kleinzoon van Arp Schnitger
En Freytag ook met name
Bouwden als goede compagnons
Het kerkorgel hier samen
En later werd het uitgebreid
Maar na zo’n honderd jaren
Werd zo verbouwd en ook gesloopt
Het leken wel barbaren
Gelukkig ging dat ook voorbij
Men ging eerst rapporteren
Met Monumentenzorg erbij
Koos men voor restaureren

Bindervoet:
Voor ’t orgel schonk hij ooit veel geld
Dus aandacht is terecht
Heer Maurits Clant van Hanckema
Dat moet even gezegd
Vandaag de dag is dat voorbij
De hedendaagse lichting
Weet voor het geld maar één manier:
Ze stichten dan een stichting

Heeres:
De voorganger was in die tijd
Een zeer bekende figuur
Ernestus Winter was de naam
Een predikant van lange duur
Hij stond in dienst van deze kerk
Wel drieënzestig jaar
Ik voegde vijftig er aan toe
Een ruime eeuw dus met elkaar

Neem tijd, geef aandacht in de kerk
Opdat u het verleden voelt
Daartoe is in moderne tijd
Een Monumentendag bedoeld

ds. Gerrit Heeres (1810-1892), predikant en Evert Barthold Bindervoet (1799-1867),