Digitalisering van de Hanckemaborg

In 2014 is de digitalisering van de Hanckemaborg tot stand gekomen. Dit werd mogelijk gemaakt door een samenwerkingsproject van de Rotary Groningen West en de Hanckemacommissie.  Diverse bedrijven hebben dit project gesteund door sponsering en ook het “Het Hanckema-Beleef-Diner” ,een sfeervol en smakelijk vijfgangen menu (samengesteld uit oorspronkelijke menu’s en kookboeken van Groninger borgen) tijdens Open Monumentendag 2013 hebben ertoe bijgedragen.

Het doel van dit digitale model is kennis vergroten over de borg en te gebruiken voor educatie voor scholen en volwassenen. De digitale film maakt inzichtelijk hoe de borg eruit zag en hoe deze was ingericht.

Via deze link kunt u kennismaken met de verkorte versie van het digitale model van de hanckemaborg