Kerkrestauraties door Jur Bekooy

Jur Bekooy woont in Noordhorn en is bouwkundige bij de Stichting Oude Groninger kerken. In zijn lezing liet hij zien de veranderende opvattingen over monumentenzorg en restauratie in de loop van de tijd, aan de hand van voorbeelden van historische kerkgebouwen uit het Westerkwartier en andere delen van Groningen.

Het besef van de noodzaak van monumentenzorg begint in ons land pas te dagen aan het eind van de negentiende eeuw. Aanvankelijk stond monumentenzorg vooral voor zogenaamde ‘harde’ restauraties, waarbij men doorgaans koos voor herstel van de oorsprong van het gebouw. Vervolgens deed de ‘zachte’, conserverende restauratie zijn intrede waarbij men alle eeuwen van de wordingsgeschiedenis intact liet. Tegenwoordig is bij de Stichting Oude Groninger Kerken sprake van een hybride aanpak: ‘kijk heel goed en analyseer wat een monument architectonisch en bouwkundig nodig heeft, wat het verdient’.