ANBI/schenken

Draagt u de Historische Kring Zuidhorn een warm hart toe en wilt u onze historische activiteiten en onderzoek financieel ondersteunen? Uw giften en legaten zijn zeer welkom!

ANBI
De Historische Kring Zuidhorn heeft een aanvraag voor een ANBI(Algemeen Nut Beogende Instelling) status in behandeling. Met een ANBI status zijn we niet belastingplichtig, de belastingdienst stimuleert het om instellingen te begunstigen met een schenking. Denkt u daarom ook eens bij het opmaken van uw testament aan onze vereniging, die als ANBI-instelling een totale vrijstelling van successierechten geniet.

Voor verdere informatie en voorwaarden over schenkingen aan ANBI’s verwijzen wij u naar http://www.anbi.nl of naar de belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/anbi

Bankgegevens: NL65RABO037.58.13.551 t.n.v. Historische Kring Zuidhorn

Historische Kring Zuidhorn
RSIN/fiscaal nummer: 805235851

Beloningsbeleid
De Historische Kring Zuidhorn bestaat uit louter vrijwilligers. Zowel bestuurders als overige vrijwilligers ontvangen geen financiƫle beloning voor hun werkzaamheden.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de historische Kring Zuidhorn kunt u via deze link downloaden: