Macht en Pracht van de Groninger boeren door Taeke Boersma

Op 17 november 2016 gaf Taeke Boersma een lezing over de macht en pracht van de Groninger boeren. Het verhaal begeleid met veel audiovisueel materiaal spitste zich uiteindelijk toe op de boerderijen van de familie Teenstra woonachtig op het Ruige Zand. Met name in de tweede helft van de 19e  eeuw, namen de graanprijzen toe en de winsten namen een hoge vlucht naarmate de welvaart toenam vergrootten en verfraaiden de Groninger herenboeren hun boerderijen, sommige kregen zelfs een paleisachtige aluregat. De familie Teenstra gebruikten hun kennis en kunde op een geheel andere wijze. Hiermee waren ze in staat om in één winter de polder ‘de Ruigewaard’ aan te leggen en er daarna nog 2 prachtige boerderijen te bouwen. Kennis is ook macht en past in het tijdperk van de verlichting. De lezing werd goed bezocht en was zeer aangenaam.