De hervormde kerk van Zuidhorn zoals het was zoals het is

Geinteresseerd in de hervormde kerk en haar geschiedenis?

Bij uitgeverij Profiel te Bedum is hieroverĀ in 2004 een boek verschenen. Het boek bevat onder meer een uitvoerige beschrijving van de bouwgeschiedenis van de hervormde kerk enĀ een verhandeling over het kerkelijk leven vanaf de hervorming tot de verschijning van het boek.

ISBN 90 5294 283 8