Excursiecommissie HKZ

De Historische Kring Zuidhorn organiseert in samenwerking met Streekhistorische Vereniging Aeldekerka voor haar leden jaarlijks een excursie naar historisch interessante locaties. De excursiecommissie bestaat uit dhr. Henk Koot (HKZ), die tevens contactpersoon van deze commissie is en Wimmy Elzinga (Aeldekerka).

Excursie 6 mei 2017 naar het Museum Dokkum

Zaterdag 6 mei 2017 om 12.30 uur zijn we vanuit Niekerk en Zuidhorn met 53 personen vertrokken naar het mooie stadje Dokkum. Samen met de Historische Kring Zuidhorn en de Streekhistorische Vereniging Aeldakerka gingen we een bezoek brengen aan het Museum Dokkum en we gingen met een treintje door Dokkum om de mooiste plekjes van dit stadje te bekijken.

Eerst is de groep in tweeën gesplitst, zodat de ene groep met het treintje konden gaan en de andere groep een bezoek aan het Museum Dokkum kon maken.

Het Museum Dokkum staat midden in het historische centrum van Dokkum. Het museum bevind zich in een paar historische panden, waaronder het zeventiende- -eeuwse gebouw van de Admiraliteit van Friesland en Groningen uit 1618.

In een voormalig pakhuis van rond 1800 is een permanente tentoonstelling over Bonifatius (672-754) te zien, die een uniek beeld van het leven van Bonifatius geeft.

Voordat we de tentoonstelling van Bonifatius konden bekijken werden we meegenomen door de gids die op boeiende wijze vertelde wat er zoal in het museum te zien is.

De vaste collectie van het museum bestaat uit archeologische opgravingen, oude gebruiksvoorwerpen, volkskunst, schilderijen en Fries aardewerk. Er is een uitgebreide Friese zilvercollectie, waarvan een groot deel afkomstig is van Dokkumer goud en zilversmeden .

Daarnaast konden we ook een mooie collectie textiel, waaronder Friese kostuums, floddermutsen en merklappen bezichtigen. En als laatste kwam je bij de expositie van Bonifatius.

Na het koffie en of thee met heerlijke oranjekoek bij het hotel De posthoorn was het tijd om te wisselen en ging het programma verder.

De rondrit met het treintje Het Dockumer Lokaeltsje  gaf een mooi beeld van Dokkum.

De machinist vertelde tijdens de rit allerlei wetenswaardigheden over Dokkum.

Zo gingen we langs de Bonifatiuskapel, een bedevaartkapel, een plek om stil te worden, iedereen weet “754 Bonifatius bij Dokkum vermoord” . deze plek herinnerd Bonifatius. Ook was hier een bron die geneeskrachtig werking zou hebben, het enige wat je daarvan kunt vinden is de naam van de laan die je naar de kapel brengt n.l. Bronlaan.

Vervolgens kom je enkele molens tegen die op de stadswal zijn gebouwd.

De koren- en pel molen Zeldenrust, korenmolen De Hoop en ook zag je de Sint Bonifatiuskerk.

Zo rond half 5 was de excursie afgelopen en kom een ieder weer huiswaarts keren en kunnen we terug zien op een mooie middag.

Martinus de Boer (HKZ) en Wimmy Elzinga ( Aeldakerka)