Excursiecommissie HKZ

De Historische Kring Zuidhorn organiseert in samenwerking met Streekhistorische Vereniging Aeldekerka voor haar leden jaarlijks een excursie naar historisch interessante locaties. De excursiecommissie bestaat uit dhr. Martinus de Boer (HKZ), die tevens contactpersoon van deze commissie is en Wimmy Elzinga (Aeldekerka).

Excursie 6 mei 2017 naar het Museum Dokkum

Zaterdag 6 mei 2017 om 12.30 uur zijn we vanuit Niekerk en Zuidhorn met 53 personen vertrokken naar het mooie stadje Dokkum. Samen met de Historische Kring Zuidhorn en de Streekhistorische Vereniging Aeldakerka gingen we een bezoek brengen aan het Museum Dokkum en we gingen met een treintje door Dokkum om de mooiste plekjes van dit stadje te bekijken.

Eerst is de groep in tweeën gesplitst, zodat de ene groep met het treintje konden gaan en de andere groep een bezoek aan het Museum Dokkum kon maken.

Het Museum Dokkum staat midden in het historische centrum van Dokkum. Het museum bevind zich in een paar historische panden, waaronder het zeventiende- -eeuwse gebouw van de Admiraliteit van Friesland en Groningen uit 1618.

In een voormalig pakhuis van rond 1800 is een permanente tentoonstelling over Bonifatius (672-754) te zien, die een uniek beeld van het leven van Bonifatius geeft.

Voordat we de tentoonstelling van Bonifatius konden bekijken werden we meegenomen door de gids die op boeiende wijze vertelde wat er zoal in het museum te zien is.

De vaste collectie van het museum bestaat uit archeologische opgravingen, oude gebruiksvoorwerpen, volkskunst, schilderijen en Fries aardewerk. Er is een uitgebreide Friese zilvercollectie, waarvan een groot deel afkomstig is van Dokkumer goud en zilversmeden .

Daarnaast konden we ook een mooie collectie textiel, waaronder Friese kostuums, floddermutsen en merklappen bezichtigen. En als laatste kwam je bij de expositie van Bonifatius.

Na het koffie en of thee met heerlijke oranjekoek bij het hotel De posthoorn was het tijd om te wisselen en ging het programma verder.

De rondrit met het treintje Het Dockumer Lokaeltsje  gaf een mooi beeld van Dokkum.

De machinist vertelde tijdens de rit allerlei wetenswaardigheden over Dokkum.

Zo gingen we langs de Bonifatiuskapel, een bedevaartkapel, een plek om stil te worden, iedereen weet “754 Bonifatius bij Dokkum vermoord” . deze plek herinnerd Bonifatius. Ook was hier een bron die geneeskrachtig werking zou hebben, het enige wat je daarvan kunt vinden is de naam van de laan die je naar de kapel brengt n.l. Bronlaan.

Vervolgens kom je enkele molens tegen die op de stadswal zijn gebouwd.

De koren- en pel molen Zeldenrust, korenmolen De Hoop en ook zag je de Sint Bonifatiuskerk.

Zo rond half 5 was de excursie afgelopen en kom een ieder weer huiswaarts keren en kunnen we terug zien op een mooie middag.

Martinus de Boer (HKZ) en Wimmy Elzinga ( Aeldakerka)

———————————————————————————–

Excursie 18 april 2015 naar het Woudagemaal bij Lemmer

VERSLAG EXCURSIE 17 APRIL 2015 NAAR HET WOUDA GEMAAL BIJ LEMMER

 

Dit jaar op zaterdag 18 april voerde de gezamenlijke excursie van HKZ en Aldaekerka ons naar het Wouda Gemaal bij Lemmer. Van HKZ namen 26 mensen deel terwijl Aeladakerka met 55 mensen kwam opzetten. Samen vormden we deze keer dus echt een grote groep.
Zoals bij onze excursies al bijna gebruikelijk is scheen ook op deze dag de zon; altijd prettig, ook nu het programma deze keer “onderdak” plaatsvond en slecht weer ons niet echt had kunnen deren.

Om half een twaalf kwamen we bij het Gemaal aan en werden we in het informatiecentrum ontvangen met koffie en thee. Daarna werden we in drie groepen ingedeeld met elk een begeleider voor tekst en uitleg . Deze begeleiders zijn vrijwilligers en daaraan heeft men hier duidelijk geen gebrek. Ruim 80 mensen zorgen er voor dat het grote aantal geïnteresseerden dat jaarlijks het Gemaal (Wereld Erfgoed) bezoekt daar alles over te weten komen, inclusief informatie over de bemaling in heel Fryslân, films, rondleiding en horeca.

De aan ons vertoonde film was spannend. Met Peter Tuinman in hoofdrol zagen we in beeld wat er allemaal gebeurd als het Woudagemaal bij heel hoog water in Fryslân moet bijspringen en daarvoor “onder stoom” gebracht moet worden.
De daarop volgende rondleiding in het grote Woudagemaal met uitvoerige uitleg door de begeleider bij elke groep was niet alleen informatief, maar het is ook spannend om naast enorm vliegwielen en hele grote stoomketels te staan en ter plekke bijna te voelen welke oerkrachten er met stoom opgewekt kan worden. Leuk om te weten was ook dat de stoomketels gestookt worden met ruwe olie, olie die in de opslagtank zo dik is dat je er op zou kunnen lopen. Vooraf gaande aan het verstoken daarvan in de ketels moet deze olie eerst dus behoorlijk opgewarmd en vloeibaarder worden. De 60 meter hoge pijp is ongetwijfeld al van heel ver af te zien. Het Woudagemaal als geheel is minstens zo imposant; het maalt als het moet in één dag als het ware het gehele Sneekermeer leeg.

Na de rondleiding verzamelden we ons weer in het informatiecentrum waar we genoten van koffie/thee en heerlijke oranjekoek met slagroom. Wie wilde kon daarna nog rondlopen door het informatiecentrum om verder kennis te nemen van alles en nog wat. Sommigen maakten nog even een wandelingetje (het was immers mooi weer) om buiten te genieten van het prachtige uitzicht over het IJsselmeer. Nadat we onze begeleiders bedankt hadden en hen blij gemaakt hadden met voor ieder een koek in de vorm van een kloostermop (specialiteit uit Oldekerk/Niekerk) gingen we omstreeks 17 uur weer op huis aan.

Het was een succesvolle excursie.