Excursie naar DOKKUM

Excursie naar DOKKUM

12:30 – 17:15

Midden in het historische centrum van Dokkum vindt u het museum van Dokkum. Het museum is ondergebracht in een aantal historische panden, waaronder het zeventiende-eeuwse gebouw van de Admiraliteit van Friesland en Groningen uit 1618.

De vaste collectie van het museum bestaat uit oude archeologische opgravingen, oude gebruiksvoorwerpen, volkskunst, schilderwerk en Fries aardewerk. Er is een uitgebreide Fries-zilvercollectie, waarvan een groot deel is van Dokkumer goud- en zilversmeden. Daarnaast  bezit het museum een collectie textiel, waaronder Friese kostuums, floddermutsen en merklappen.

In een voormalig pakhuis van rond 1800, dat in de twintigste eeuw in gebruik was als kerkje en nu bij het museumcomplex hoort, is een grote overzichtstentoonstelling over Bonifatius (672-754) te zien. Deze permanente tentoonstelling  geeft een uniek beeld van het leven van Bonifatius en zijn betekenis voor Dokkum. Maak een reis in de tijd en ontdek: waar kwam Bonifatius vandaan? Wat gebeurde er bij de moord en welke gevolgen had dat voor de kleine nederzetting Dokkum.

 

Om de historische stad Dokkum verder te verkennen, maken we een rondrit met een overdekt treintje.

 

Excursieprogramma:

 

*  Vertrek om 12.30 uur bij de voormalige Rabobank Zuidhorn dan wel bij de Zaaier bij de

Hervormde kerk te Niekerk

*  De excursiecommissie regelt de auto’s. Graag tijdig –12.15 uur- aanwezig zijn. De chauffeurs

ontvangen een vergoeding van de commissie.

*  Aankomst museum Dokkum  13.30 uur.

*  Groep 1 krijgt een rondleiding door het museum en groep 2 een rondrit met het treintje door

Dokkum.

*  Van 14.30 tot 15.30 uur, 2 x koffie/thee met oranjekoek in Hotel de Posthoorn

(naast het museum).

*  15.30 uur, Groep 1 maakt de rondrit door Dokkum en groep 2 rondleiding door het museum.

*  Om 16.30 uur, vertrek uit Dokkum.

*  De excursiekosten zijn 20,- euro per persoon. Betaling bij vertrek.

 

 

Opgave vóór  23 april bij:

Aeldakerka: Wimmy Elzinga : elzingah@home.nl

Historische Kring Zuidhorn: Martinus de Boer (0594 504147)

per mail : martinusdeboer@zonnet.nl  of via onderstaand strookje naar

van Starkenborghkanaal nz 3-b 9804 PA Noordhorn.

Plaats: voormalige Rabobank Zuidhorn