Rabobank Club campagne 2018

Wij zijn verheugd u mede te delen dat de de Rabobank Clubkas campagne goed voor onze vereniging heeft uitgepakt.
Dankzij  de stemmen van 126  leden van de Rabobank hebben wij 499,- euro mogen ontvangen.
Indien u mee heeft gestemd, willen wij u hiervoor hartelijk bedanken.
Op dinsdagavond j.l.  werd tijdens een feestelijke avond bij Balk de cheques uitgereikt aan alle clubs.
Wij hopen u hiermee te hebben geïnformeerd en weer een mooi programma voor u samen te stellen