Lidmaatschap

Geïnteresseerd in de eigen historische omgeving? Lid worden?

U kunt lid worden voor € 12,- per kalenderjaar en voor twee leden op hetzelfde adres is de bijdrage € 16,-. Leden kunnen gratis de lezingen bezoeken van de Historische Kring Zuidhorn en van de Streekhistorische Vereniging Aeldakerka. Daarnaast ontvangen zij twee keer per jaar een contactblad waarin interessante artikelen zijn opgenomen over de geschiedenis van Briltil, Noordhorn en Zuidhorn.

Opgave per mail: secretarishkz@gmail.com of per post: Adm.Helfrischstraat 76, 9801 GJ  Zuidhorn

Opzegging van het lidmaatschap gaat per kalenderjaar en dient te geschieden door een brief of mail die voor 1 december door de secretaris moet zijn ontvangen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaat gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar (artikel 7 lid 2 Statuten).