Niet zonder slag of stoot

‘Niet zonder slag of stoot’ is de titel van de nieuwste uitgave van de Historische Kring Zuidhorn van auteur Hans Pompe, waarin de politieke geschiedenis beschreven wordt van de laatste tien jaar van de voormalige gemeente Zuidhorn als zelfstandige gemeente.

In 1990 werden de vier gemeenten Aduard, Grijpskerk, Oldehove en Zuidhorn samengevoegd tot een nieuwe gemeente. Centraal in de uitgave staat de vraag hoe dit proces destijds is verlopen. Daarbij komen de reacties vanuit de lokale politiek en de bevolking aan bod. Pompe, zelf oud-raadslid van Zuidhorn, heeft onder toevoeging van foto’s, krantenartikelen en overzichten op een voor ieder toegankelijke manier een boeiend verslag van het herindelingsproces van destijds opgesteld.
Het onderwerp is op dit moment weer bijzonder actueel nu nieuwe gemeentelijke herindelingen weer volop in de belangstelling staan en in discussie zijn.
De uitgave kan gezien worden als een aanvulling op het boek ‘Geschiedenis van Zuidhorn’ dat in november 1986 door de Historische Kring Zuidhorn is uitgegeven. Pompe schreeft daarin het hoofdstuk ‘Politieke geschiedenis, 1851-1982’. Met ‘Niet zonder slag of stoot’ is nu ook de politieke geschiedenis tot 1990 beschreven.
Het eerste exemplaar zal door het bestuur van de Historische Kring Zuidhorn op vrijdag 19 april 2013 aan de burgemeester van de gemeente Zuidhorn worden aangeboden.

Prijs en beschikbaarheid
De uitgave kost € 10,00 en is vanaf 19 april 2013 onder meer verkrijgbaar bij de lezingen van de Historische Kring Zuidhorn, bij de penningmeester van de Historische Kring Zuidhorn (Tjotter 1, Zuidhorn) en bij bestuurslid Renkema (Poortkampen 2, Zuidhorn).

Voorts is het boek via het secretariaat van de Historische Kring Zuidhorn verkrijgbaar. U dient dan per mail gericht aan ‘secretarishkz@gmail.com’ uw naam en adres door te geven en daarbij te vermelden ‘boek Pompe’.

Als u in Briltil, Noordhorn of Zuidhorn woont zal het boek na ontvangst van € 10,00 op bankrekeningnummer 37.58.13551 t.n.v. Historische Kring Zuidhorn zonder extra kosten bij u worden langsgebracht. Woont u elders dan zal het boek na ontvangst van € 12,50 (inclusief verzendkosten) zo spoedig mogelijk aan u worden toegezonden.

>> PPTx bij deze uitgave [PowerPoint benodigd]